TJERAMIK -

handgjorda bruksföremål i stengods

På sidan hittar du exempel på keramik som jag gör och gjort.

Hittar du något som intresserar dig så kontakta mig gärna!

Fia Tjernström

Bild i pärlor av Johanna Szemenkar Remgard

AKTUELLT


GALLERI

Varför förneka leran dess dekorativa potential?

Likt modernismens fader i USA, Loius Sullivan, tycker jag att det vore synd att förneka leran dess dekorativa potential. Det känns mer logiskt att låta handen och verktyg få ge avtryck i detta plastiska material. Halvtransparenta glasyrer accentuerar sedan lerans inåt- och utåtbuktningar. Leran och dess ornament får ett djup och ett ljusspel som alltid överraskar då ugnen öppnas. Här finner jag en aldrig sinande lust att utforska och experimentera.


Jag arbetar alltid i stengodslera som bränns så högt att partiklarna sintrar och föremålet därmed blir tätt. Glasyrena färgas av olika färgkroppar som är kemiskt bundna och därmed säkra att äta och dricka ur. 

Kontakt